פורטל הידע לסגל האקדמי

ברוכים הבאים לפורטל הידע
לסגל האקדמי

חדשנות טכנולוגית בהוראה

פורטל הידע לסגל האקדמי הוקם במטרה לשמש פלטפורמה המרכזת עבור הסגל האקדמי את כל המידע, המדריכים, הכלים והפתרונות בתחומים הפדגוגיים והטכנולוגיים.

ארגז כלים זה יסייע לכם ביישום והטמעה של מגוון מערכות טכנולוגיות קיימות וחדשות בדרכי הלמידה וההוראה, כגון: פורטל הלימודים מודל, מידע-נט, מערכת ה-ZOOM, בחינות מקוונות ועוד.

חשוב לדעת...

בחלק זה נעלה עדכונים חשובים אשר נעשים בשוטף במדריכים או בפלטפורמות השונות.

בעקבות פניות רבות להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ (ומגבלה של הקבוצה עד 257 משתתפים), החלטנו לפתוח שתי קבוצות מקבילות שיופצו בהן אותם התכנים.

מרצים (הן תקניים והן מרצים מן החוץ) ומתרגלים פרונטליים מהיחידות שלהלן מוזמנים להצטרף לקבוצת תמיכה טכנופדגוגית colman1:

 • היחידה הכלל מסלולית
 • היחידה לאנגלית
 • כלכלה
 • מדעי המחשב
 • מנהל עסקים
 • החוג לחשבונאות

מרצים (הן תקניים והן מרצים מן החוץ) ומתרגלים פרונטליים מהיחידות שלהלן מוזמנים להצטרף לקבוצת תמיכה טכנופדגוגית colman2:

 • חינוך
 • מדעי ההתנהגות + פסיכולוגיה
 • משפטים
 • עיצוב וחדשנות
 • קמפוס חרדי
 • תקשורת

נושאים חשובים שיעלו בקבוצה אחת יועברו על ידינו לקבוצה השניה.

מלמדים עם טאבלט? מוזמנים ללמוד עוד על דרכי השימוש בו. מעבר למדריכים>> 

התחדשנו! השקנו סביבה חדשה למודל. מעבר למדריכים>>

יצירת קשר

רשות ההוראה והלמידה

תמיכה טכנית במודל

מוקד התמיכה HelpDesk