פורטל הידע לסגל האקדמי

בתחתית העמוד קיימים מדריכים לשימושכם
לסייע בהעברת תכנים בין סביבות לימוד במודל

תוכן עניינים

העברת תכנים של קורס שלם

תכנים של קורס שלם נעביר באמצעות פעולה של גיבוי ושחזור.
ניגש לקורס אותו נרצה לגבות (במידה וזה קורס משנים קודמות – ניגש אליו דרך הארכיון המופיע בסביבת האזור האישי של המרצה). 
כעת, כשאנחנו בעמוד הקורס נלחץ על כפתור “גיבוי” שמופיע תחת פאנל ניהול הקורס בצד שמאל של המסך:

בעמוד "הגדרות גיבוי" שייפתח, יש לבחור מה תרצו לגבות מעמוד סביבת הקורס וללחוץ על הכפתור בתחתית העמוד "התחלת הגיבוי".

תהליך הגיבוי לוקח מספר שניות.
בתום תהליך הגיבוי תתקבל ההודעה הבאה כי "קובץ הגיבוי נוצר בהצלחה" ויש ללחוץ על כפתור "המשך"

בעמוד "בחירת קובץ גיבוי", יש לגלול לתחתית העמוד וללחוץ על כפתור "הורדה" שמופיע בשורה של קובץ הגיבוי, תחת איזור "גיבויים ללא נתוני זיהוי סטודנטים".
כעת ירד קובץ גיבוי של סביבת הקורס אותו יש לשמור במחשב שלך במקום נגיש.

כעת יש להיכנס לסביבת הקורס במודל שאתם רוצים לייבא אליה את קובץ הגיבוי.
בעמוד הראשי של הקורס יש ללחוץ על כפתור "שחזור" שמופיע תחת פאנל ניהול הקורס בצד שמאל של המסך:

בעמוד "שחזור קורס", יש להעלות בשדה "בחירת קובץ גיבוי" את קובץ הגיבוי שהורדנו למחשב וללחוץ על כפתור "שחזור" שמופיע מתחת לשדה

כעת נבחר באפשרות של "מיזוג גיבוי הקורס אל תוך קורס זה" ונלחץ על כפתור "המשך".
לאחר מכן נוודא כי כל מה שנרצה לייבא מסומן לנו ב-V.

לאחר שסיימנו לעבור על הכל יש ללחוץ על כפתור "ביצוע שחזור".

תהליך השחזור לוקח מספר שניות.
בתום תהליך השחזור תתקבל ההודעה הבאה כי "הקורס שוחזר בהצלחה" ויש ללחוץ על כפתור "המשך".

כעת יופיעו לכם התכנים של סביבת הקורס שהעתקם בסביבת הקורס החדשה.

העברת קובץ או פעילות בודדת מקורס לקורס

שימו לב! לא ניתן להשתמש ברכיב זה לצורך העברת פריטים מקורסים בשנים קודמות, אלא רק מקורסים הנמצאים בשנה הנוכחית, וקורסים שיש לכם הרשאה אליהם.

על מנת להעביר קובץ או פעילות בודדת מקורס לקורס נשתמש ברכיב “שיתוף פעילויות ומשאבים”.
כדי לבצע את פעולת השיתוף נפעל על פי ההנחיות הבאות:

כעת הפריט יופיע לנו תחת הרכיב “שיתוף פעילויות ומשאבים” המופיע בסרגל השמאלי של עמוד הקורס תחת חלק ניהול הקורס.