פורטל הידע לסגל האקדמי

חלוקה לחדרים Breakout Rooms

אחת הפונקציות העיקריות בפלטפורמת ה-ZOOM הינה האפשרות לחקת את המשתתפים בשיעור לקבוצות עבודה / למידה קטנות.
השימוש בפיצול חדרים מאפשר עבודה בקבוצות ומקדם למידה אקטיבית ושיתופית של הסטודנטים במהלך השיעור.

במדריך זה נסביר כיצד לחלק את המשתתפים במפגש לחדרי עבודה / למידה שונים.

תוכן עניינים

מטרות חלוקת החדרים Breakout Rooms

 • למידה אקטיבית
 • מימוש תוצרי למידה ברמות חשיבה גבוהות – יישום, ניתוח, סינתזה
 • אינטראקציה ועבודה בצוות
 • פיתוח חשיבה ביקורתית, הערכה ושיפוט

חלוקת חדרים אוטומטית

כדי לחלק את הסטודנטים בצורה אוטומטית ורנדומלית לחדרים, נפעל על פי ההנחיות הבאות:

 • בסרגל התפריט הראשי נבחר באייקון של ארבעת הריבועים שמסמל את פונקציית פיצול לחדרים שנקרא BREAKOUT ROOMS
 • כעת בחלון שיפתח לנו נבחר תחילה את כמות החדרים שנרצה לפתוח
 • לאחר מכן נבחר באופציה הראשונה שנקראת automatically assigning, לפיה נשייך את הסטודנטים בצורה אוטומטית ורנדומלית לחדרים שהקמנו
 • ונלחץ על כפתור CREATE
 • כעת יפתח לנו המסך שמציג את חלוקת החדרים והסטודנטים שמשויכים לכל חדר
  בעמוד זה נוכל לערוך את שמות החדרים על ידי עמידה על שורת החדר ולחיצה על כפתור RENAME
 • ניתן לשייך מחדש סטודנטים לחדרים אחרים על ידי עמידה על הסטודנט עצמו ולחיצה על כפתור MOVE TO
 • בכפתור OPTIONS שמופיע בפינה השמאלית התחתונה, נוכל לקבוע הגדרות שונות שקשורות לחדרים עצמם, כגון: משך זמן העבודה בחדרים, מתי החדרים יסגרו, האם לשלוח הודעה דקה לפני סיום הזמן לחדרים השונים ועוד
 • לאחר שנקבע את כל ההגדרות נלחץ על כפתור CREATE ALL ROOMS וכעת החדרים יפתחו והסטודנטים יכנסו לחדרים
 • ברגע שהחדרים יפתחו, צוות הקורס (רק מי שמוגדר כ-HOST או CO-HOST) יכולים לטייל בין החדרים השונים על ידי לחיצה על כפתור JOIN שמופיע ליד החדר הרלוונטי, על מנת לוודא שהמשימה הובנה כהלכה, לענות על שאלות ולבחון התקדמות במילוי המשימה.
  כמו כן, יש אפשרות לשדר ולשלוח הודעה בצ'ט לכלל החדרים, על ידי לחיצה על הכפתור שמופיע בתחתית החלון (ניתן לשלוח הודעת הבהרה או התראה שחוזרים למליאה הכללית)
  בנוסף, הסטודנטים יכולים לקרוא לצוות הקורס במידה ויש להם שאלה.
 • במידה ונרצה לסגור את החדרים לפני הזמן שקבענו בהגדרות, ניתן לעשות זאת על ידי הכפתור האדום שמופיע בפינה הימנית התחתונה CLOSE ALL ROOMS

חלוקת חדרים לפי בחירה ידנית

כדי לחלק את הסטודנטים בצורה ידנית לפי בחירה של צוות הקורס, נפעל על פי ההנחיות הבאות:

 • בסרגל התפריט הראשי נבחר באייקון של ארבעת הריבועים שמסמל את פונקציית פיצול לחדרים שנקרא BREAKOUT ROOMS
 • כעת בחלון שיפתח לנו נבחר תחילה את כמות החדרים שנרצה לפתוח.
 • לאחר מכן נבחר באופציה השנייה שנקראת MANUALLY assigning, לפיה נשייך את הסטודנטים בצורה ידנית ולפי בחירה מכוונת לחדרים שהקמנו
 • ונלחץ על כפתור CREATE
 • כעת יפתח לנו המסך שמציג את חלוקה החדרים .
 • כדי לשייך סטודנטים לחדר מסוים נלחץ על כפתור ASSIGN שמופיע מצד ימין לחדר הרלוונטי.
  לחיצה על כפתור זה תפתח לנו חלון עם כל הסטודנטים שמשתתפים בפגישה, לחיצה על שם הסטודנט תסמן אותו ותשייך אותו לאותו חדר נבחר.
 • לאחר מכן יש לפעול באופן זהה להנחיות וההגדרות שמוצגות בראש מדריך זה ב'חלוקת חדרים אוטומטית'.