פורטל הידע לסגל האקדמי

פעילויות ומשאבים נבחרים במודל

בתחתית העמוד קיימים מדריכים לשימושכם
 שיסייעו לכם להטמיע פעילויות ומשאבים שונים במודל

תיבת הכלים שלכם במודל!

 

פלטפורמת המודל מציעה סט כלים, פעולות ומשאבים שיסייעו לכם לנהל בצורה מאורגנת, אפקטיבית ואינטראקטיבית את סביבות הקורסים.
על פי הנחיות הנהלת המסלול, על כל מרצה להטמיע לפחות 3 משאבים או פעילויות במהלך הסמסטר כדי לייצר למידה אינטראקטיבית.

בתחתית העמוד קיימים מדריכים לשימושכם על משאבים ופעילויות נבחרים שתוכלו להכיר ולהטמיע בצורה קלה וטובה בסביבת הקורס במודל:

הקמת מבחן ברכיב בוחן ; הקמת מטלה ; יצירת פגישה ב-ZOOM במודל ; העלאת הקלטה של ZOOM למודל ; הקמת קבוצת WhatsApp של הקורס ; העלאת קישור מאתר אינטרנט חיצוני ; העלאת קובץ ; לוח הודעות

רשימת מדריכים